עמוד הבית צרו קשר English
קבוצה ב' י"ח - קדם-משפט
י"ח - קדם-משפט

פרק י"ח - קדם-משפט

 

סימן א'

-

כללי

סימן ב'

-

שופט בקדם-משפט

סעיף א'

-

הוראה לקיים קדם-משפט

סעיף ב'

-

הסמכות לנהל קדם-משפט

סימן ג'

-

סמכויות שיפוט בקדם המשפט

סעיף א'

-

מבוא

סעיף ב'

-

תיקון כתבי-טענות ומחיקת דברים מיותרים

סעיף ג'

-

קביעת פלוגתות

סעיף ד'

-

בעלי-דין והליכי הודעה-לצד-שלישי

סעיף ה'

-

סמכויות עזר (גילוי מסמכים, שאלונים ועוד)

סעיף ו'

-

מינוי מומחים

סעיף ז'

-

הוראות על הגשת עדות בתצהיר

סעיף ח'

-

קביעת דרכי ההוכחה

סעיף ט'

-

קביעת שלבי הדיון

סעיף י'

-

סילוק על הסף

סעיף י"א

-

מתן פסק-דין

סימן ד'

-

נושאים דיוניים

סעיף א'

-

העדת עדים בקדם-משפט

סעיף ב'

-

החובה להתייצב לישיבת קדם-משפט

סעיף ג'

-

עדות, הודעה והחלטה בקדם-משפט

סעיף ד'

-

קיום קדם-משפט בהליכי סדר-דין-מקוצר

סעף ה'

 

החזר תשלום אגרה

סימן ה'

-

בקשות לאחר קדם-משפט

סעיף א'

-

מבוא

סעיף ב'

-

תיקון כתבי-טענות

סעיף ג'

-

משלוח הודעה-לצד-שלישי

סעיף ד'

-

דחייה ומחיקה על הסף

סעיף ה'

-

חריגה מהפלוגתות שנקבעו בקדם-משפט

 

סימן א' - כללי

 

מטרות קדם המשפט הוגדרו בתקנה 140 והן: "לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו" וכן גם "בירור אפשרות של פשרה".[1] הפסיקה מצידה ניסחה מטרות כמו: טיפול בשאלות המקדמיות;[2] הגברת שליטתו של השופט במשפט;[3] ייעול הדיון;[4] פישוט הדיון;[5] קירוב עמדות בעלי הדין.[6][1]   ראו תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996, שם תוקנה תקנה 140. למטרות

      שלשמן  יש לקיים קדם-משפט הוספה המטרה "כדי לברר אם יש מקום לפשרה בין בעלי הדין".

[2]   המ' 404/65 מקורות חברת המים נ' ברזילי, פ"ד כ(2) 65, 74.

[3]   בר"ע 26/66 סוכנות מכוניות נ' פרניו, פ"ד כ(3) 322, 325ה.

[4]   ע"א 222/66 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד כ(4) 237, 242ב. ע"א 541/66 גולדמן נ' גולדמן, פ"ד

      כא(2) 113, 118ד.

[5]   ע"א 680/87 המגן חברה לביטוח נ' אליהו, פ"ד מו(4) 154.

[6]   ע"א 5492/92 גאוני נ' בנק דיסקונט, פ"ד מז(3) 223.