עמוד הבית צרו קשר English
עדכוני פסיקה דיון אזרחי - נושאים - חלק ב' פרק כ' - עדות סימן א' - נושאים שונים - __________________________ דיון אזרחי – עדות – בקשה להזמנת עד (893) – 22.11.07
דיון אזרחי – עדות – בקשה להזמנת עד (893) – 22.11.07

רע"א 9055/07 שירותי בריאות כללית נ' נאדר נאצר (22.11.07)

 

מובן כי בעת שבית המשפט דן בבקשת בעל דין לזמן עד לפי תקנה 178 לתקנות, רשאי הוא לסרב לבקשה אם התקיימה עילה לכך לפי סעיף 1(ב) לפקודת הראיות. הנה כי כן כאשר מדובר בעדות שהינה בעליל לא רלוונטית רשאי בית המשפט לסרב לבקשה לזימון העד, מכיוון שמדובר בעדות ש"אין בה צורך" כלשון סעיף 1(ב) לפקודה. עם זאת די בכך שעל פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות – על מנת לאשרה. בהקשר זה יש גם להעיר שאין לייחד שלב זה של אישור הזימון בידי בית המשפט לבדיקה קפדנית של התועלת העשויה לצמוח לבעל הדין מן העדות.

 

מספר פנימי: מאגר - ע-18 (893) - 22.11.07